Loading...

EU projekti

solarCat

Izradu web stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

SOLARCAT

  • Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
  • Ukupna vrijednost projekta : 1.578.763,00 kn
  • EU sufinanciranje projekta: 552.886,00 kn
  • Razdoblje provedbe projekta: prosinac 2016. – lipanj 2018.

Opis projekta

Unutar projekta će se, kroz uspostavljanje projektnog biroa, izradom projektne dokumentacije i kalupa za gradnju brodova, ostvariti preduvjeti za pokretanje vlastite proizvodnje "SolarCat" brodova. Projekt će se predstaviti kupcima kroz sudjelovanje na međunarodnim i domaćim sajmovima, izradu promotivnog materijala te putem web stranice. Projektno rješenje "SolarCat" broda bit će zaštićeno intelektualnim vlasništvom, a rezultati projekta predstavljeni na stručnim konferencijama i časopisima.
Na taj način, iCat d.o.o. započeti će proizvodnju brodova za prijevoz putnika koji će omogućiti uspostavljenje brodskih linija unutar zaštićenih zona plovidbe bez emisija štetnih plinova. Za brodove već postoji interes nacionalnih parkova i parkova prirode, gradova kao što su Venecija, Šibenik i Dubrovnik, te privatnih brodara, a to su ujedno i ciljane skupine za ovaj projekt.
Ciljevi projekta „SolaCat“ direktno su povezani s ciljevima projekta „solarCat“ te se na jednaki način želi odgovoriti na društvene izazove pametnog, zelenog i integriranog transporta. Sintetizirajući odgovore na postavljen izazov u okviru ekonomsko samoodrživog modela pomorskog prijevoza putnika, i ovaj projekt predstavlja socijalnu inovaciju čija primjena pruža mogućnost uspostave pomorskog prijevoza putnika u predjelima gdje to do sada nije bilo ostvarivo.
Pri tome su istovremeno razmatrani kriteriji:
  • ekologije, odnosno nulte stope emisija štetnih plinova
  • ekonomske opravdanosti prijevoza putnika
  • visokog intenzitete dnevnog prijevoza putnika

Ciljevi projekta

  • Uspostavljanje projektnog kapaciteta za razvoj i provedbu projekta
  • Izrada kalupa za gradnju SolarCat brodova
Za više informacija kontaktirati katarina.solcic@icat.hr
Enjoy the silence

babyCat je kompozitni katamaran namijenjen kratkim izletničkim linijama, gradskom prijevozu putnika te raznim turističkim aktivnostima.

Step in to the future

iCat je tehnološki superioran katamaran nastao suradnjom tvrtke iCat, Sveučilišta u Zagrebu, Končar Instituta i ostalih suradnika.

Tender boat

tCat-750 je izvrstan tender brod za putničke brodove, ima veliku mogućnost primjene ima kod prijevoza turista do okolnih plaža ili transfera gostiju na Jadranu.

Kontakt

Nazovite nas
T: +385 3695027
F: +385 1 5506473
M: +385 91 1240023
Adresa
HQ: Ante Pandakovića 12
Ured: Našička 8
10000 Zagreb
Email